O czasopiśmie

Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Kultura i Wychowanie jest półrocznikiem wydawanym przez Katedrę Pedagogiki AHE w Łodzi. Obszar zainteresowań periodyku z założenia ma szeroką formułę, odwołującą się do zagadnień związanych interdyscyplinarną relacją kultury i wychowania. Prezentowane wyniki badań naukowych, głównie z obszaru pedagogiki, ujmowane są w dwa bloki tematyczne: rozprawy filozoficzno-historyczne oraz rozprawy teoretyczno-empiryczne.

Na liście czasopism MEiN z 17 lipca 2023 r. czasopismo miało 20 pkt (UIC 201523). Obecnie czasopismo nie znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Aktualny numer

Nr 1/25 (2024)
Wyświetl wszystkie wydania