Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
dr hab. Zofia Szarota, prof. WSB  
ORCID:  0000-0002-6342-3153
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

POLSKA RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Irena Adamek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
ORCID: 0000-0003-1084-0487
Akademia Ignatianum w Krakowie

dr hab. Rafał Godoń
ORCID:  0000-0001-8263-6894
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
ORCID: 0000-0001-5213-9467
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
ORCID: 0000-0002-4620-1057
Uniwersytet Gdański

dr hab. Błażej Kmieciak
ORCID: 0000-0002-6347-1796
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Lech Mokrzecki, emerytowany prof. UG
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bożena Muchacka
ORCID:  0000-0002-2851-5693
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Palka
ORCID: 0000-0003-2708-6476
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Alina Rynio
ORCID: 0000-0003-4113-7620
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW
ORCID: 0000-0002-6855-1517
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
ORCID: 0000-0002-0111-8372
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

dr hab. Sławomir Szczyrba
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSD w Łodzi)

dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH
ORCID: 0000-0003-3439-9200
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Maria Szyszkowska
ORCID: 0000-0003-0125-2616
Uniwersytet Warszawski, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Dietrich Benner
Uniwersytet Berliński, Niemcy

prof. dr hab. Rudolf Dupkala
ORCID: 0000-0002-6036-571X
Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja

prof. dr hab. Blanka Kudláčová         
ORCID: 0000-0003-4741-8570
Uniwersytet w Trnavski w Trnavie, Słowacja

prof. dr hab. Naděžda Pelcová
ORCID: 0000-0002-6999-3448
Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

prof. dr hab. Irina Predborska
ORCID: 0000-0003-2969-4459
Towarzystwo Filozofii Edukacji, Ukraina

prof. dr hab. Ałła Wasyluk
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina