Cel i zakres tematyczny

Tematyka zainteresowań czasopisma z założenia ma szeroki zakres. Odwołuje się do zagadnień związanych z interdyscyplinarną relacją kultury i wychowania. Prezentowane tutaj są wyniki badań naukowych, głównie z obszarów pedagogiki i filozofii. Chętnie też publikowane są teksty za zakresu historii, psychologii, socjologii i innych nauk zajmujących się z różnych perspektyw człowiekiem, jego rozwojem oraz kontekstem kulturowym, w którym ten rozwój przebiega.

Czasopismo zawiera również blok „Studenci piszą”, gdzie publikowane są artykuły studencie, które powstają na kanwie m.in. wyróżniających się prac dyplomowych. 

„Kultura i Wychowanie” ma ambicje być czasopismem opiniotwórczym, otwartym i ciągle dynamicznie rozwijającym się. Stawiamy sobie dalekosiężne cele, co do zawartości merytorycznej czasopisma, jak również w pozostałych obszarach świadczących o renomie periodyku naukowego.