Lista recenzentów

 • dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Grażyna Cęcelek, prof. PUSB, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
 • dr hab. Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Gajak-Toczek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Rafał Godoń, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • dr hab. Helena Marzec, prof. AHE, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Teresa Janicka-Panek, prof. PUSB, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. AHE, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Sławomir R. Szczyrba, prof. WSD w Łodzi
 • dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki