Skład redakcji

REDAKTOR NACZELNY
dr Krzysztof Kamiński
ORCID: 0000-0001-6200-9447
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr Elżbieta Woźnicka (pedagogika)
ORCID: 0000-0002-6505-1058
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr Marzena Fornal (filozofia)
ORCID: 0000-0002-0263-9081
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

REDAKCJA STATYSTYCZNA
dr Piotr Sieradzki
ORCID: 0009-0009-2507-2784
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr Magdalena Archacka Pedagogika
ORCID: 0000-0003-4202-8274
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Anna Breś Pedagogika, terapia pedagogiczna, aksjologia pedagogiczna
ORCID: 0000-0002-1551-7382
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch Andragogika, dydaktyka
ORCID: 0000-0001-9823-2552
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Wiesław Firek Pedagogika zdrowia
ORCID: 0000-0002-2828-4733
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Marzena Fornal Filozofia
ORCID: 0000-0002-0263-9081
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Krzysztof Kamiński Filozofia, filozofia wychowania
ORCID: 0000-0001-6200-9447
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Małgorzata Kierzkowska Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ORCID: 0000-0001-8288-1988
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Kamila Lasocińska Pedagogika twórczości, coaching edukacyjny, arteterapia
ORCID: 0000-0001-8336-5563
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr hab. Helena Marzec, prof. UJK Pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ORCID: 0000-0002-3131-1747
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Irena Motow, prof. AJD Pedagogika resocjalizacyjna
ORCID: 0000-0001-8551-5115
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. Danuta Mucha, prof. AP  Kulturoznawstwo
ORCID: 0000-0001-7023-0993
Akademia Piotrkowska

dr Joanna Paul-Kańska Psychologia
ORCID: 0000-0002-5818-2260
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Agnieszka Płusajska-Otto Pedagogika specjalna
ORCID: 0000-0002-4054-3494
Uniwersytet Łódzki

dr Piotr Sieradzki Socjologia
ORCID: 0009-0009-2507-2784
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Joanna Szewczyk Kulturoznawstwo, etnologia
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

dr hab. Marcin Wasilewski Historia i teoria wychowania
ORCID: 0000-0002-3039-2020
Uniwersytet Łódzki

dr Kamila Witerska Pedagogika, teksty obcojęzyczne (j. angielski)
ORCID: 0000-0003-2451-0016
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Elżbieta Woźnicka Andragogika, gerontologia
ORCID: 0000-0002-6505-1058
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

REDAKCJA JĘZYKOWA, KOREKTA, DTP, OBSŁUGA IT
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi