Polityka czasopisma

W czasopiśmie „Kultura i Wychowanie” mogą być opublikowane tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego (zob. informacje dla autorów).

Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów będących formą dyskusji naukowej z artykułami wcześniej opublikowanymi na łamach czasopisma. Wszelkie formy wypowiedzi pisemnej (listy, polemiki), w których autorzy rozpatrzą zagadnienia w sposób naukowy (drogą szeregu pytań i odpowiedzi, wymiany myśli, stawiania i wykazywania słuszności twierdzeń oraz ich krytykowania) – zostaną opublikowane w czasopiśmie po akceptacji redakcji.

Etyka wydawnicza

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach „Kultury i Wychowania” jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).