Wydawca

Czasopismo „Kultura i Wychowanie” wydawane jest przez Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Polska. Właścicielem  czasopisma jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska. Czasopismo wydawane jest ze środków Właściciela.

Wydawca nie pobiera żadnych opłat od autorów. Możliwe jest publikowanie reklam związanych z zakresem tematycznym czasopisma (konferencje, wydarzenia, publikacje).

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, Polska
tel. +42 63 15 908
e-mail: wydawnictwo@ahe.lodz.pl