Kontakt

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, Polska
e-mail: kulturaiwychowanie@ahe.lodz.pl
strona www: ojs.ahe.lodz.pl
Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji dotyczących czasopisma KiW:
dr Krzysztof Kamiński
dr Marzena Fornal

Główna osoba do kontaktu

dr Marzena Fornal
Z-ca redaktora naczelnego
Telefon 42 63 15 003

Wsparcie techniczne

Iwona Morawska
Telefon 42 63 15 908