Nowe technologie – pomoc w edukacji czy zagrożenie?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_08moc

Słowa kluczowe:

nowe technologie, edukacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja

Abstrakt

W erze cyfrowej technologie stały się integralną częścią codziennego życia, w tym również edukacji. Badanie miało na celu zrozumienie percepcji i doświadczeń użytkowników, związanych z wykorzystaniem nowych technologii w kontekście edukacyjnym. Wyniki pokazały, że większość respondentów korzysta z technologii głównie w celach rozrywkowych i codziennych, a nie edukacyjnych. Istnieje także poważna luka w wiedzy dotyczącej nowych technologii. Respondenci wyrazili również obawy dotyczące szybkiego tempa rozwoju technologicznego. Badanie podkreśla konieczność edukacji technologicznej, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału technologii w edukacji. Wdrażanie technologii powinno być wspierane przez odpowiednie szkolenia dla nauczycieli i informowanie decydentów edukacyjnych o korzyściach i zagrożeniach związanych z technologią.

Biogram autora

  • Marcin Ochojski - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    Licencjat pedagogiki zdrowia, student pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, przewodniczący studenckiego Koła Naukowego De Jure, aktywnie zaangażowany w działania charytatywne. Autor artykułów skupiających się na problematyce społecznej oraz edukacyjnej młodzieży.

Bibliografia

Bates A.W., Teaching in a Digital Age: Second Edition, Tony Bates Associates Ltd., Vancouver 2019.

Beck L.A., Mihaly C., Flow: the psychology of optimal experience, „Journal Leisure Research” 1992, vol. 24(1), s. 93–94.

Belk R., Extended Self in a Digital World, „Journal of Consumer Research” 2013, vol. 40(3), s. 477–500.

Bodziuch E., Sztuczna inteligencja (Chat GPT) szansą czy zagrożeniem? „Szczerze o pieniądzach”, 2023, https://www.polsatnews.pl/wideo/sztuczna-inteligencja-chat-gpt-szansa-czy-zagrozeniem-szczerze-o-pieniadzach-odc-167_6820320/ [dostęp: 30.05.2023].

Bostrom N., Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford 2014.

Chen B., Seilhamer R., Bennett L., Bauer S., Students’ Mobile Learning Practices in Higher Education: A Multi-Year Study, „Educause Review” 2015, vol. 7, https://er.educause.edu/articles/2015/6/students-mobile-learning-practices-in-higher-education-a-multiyear-study [dostęp: 30.05.2023].

Clark A., Natural-born cyborgs: Minds, technologies, and the future of human intelligence, Oxford University Press, Oxford 2003.

Cornu B., New technologies: integration into education, [w:] D. Watson, D. Tinsley (red.), Integrating Information Technology into Education, Springer, Boston 1995.

Dillenbourg P., Collaborative learning: Cognitive and computational approaches, Elsevier, New York 1999.

Drążewska M., Polskie okno na ChatGPT. Wrocławscy naukowcy zapraszają do współpracy przy tworzeniu polskiego bota, 2023, https://wroclaw.tvp.pl/69838085/polskie-okno-na-chatgpt-wroclawscy-naukowcy-zapraszaja-do-wspolpracy-przy-tworzeniu-polskiego-bota [dostęp: 30.05.2023].

Elhai J.D., Dvorak R.D., Levine J.C., Hall B.J., Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology, „Journal of Affective Disorders” 2017, vol. 207, s. 251–259.

Ertmer P.A., Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration?, „Educational Technology Research and Development” 2005, vol. 53, s. 25–39.

Haraway D., A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, [w:] Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991.

Hashim H., Application of Technology in the Digital Era Education, „International Journal of Research in Counseling and Education” 2018, vol. 11(10), s. 1–13.

Helsper E.J., Eynon R., Digital natives: where is the evidence?, „British Educational Research Journal” 2010, vol. 36(3), s. 503–520.

Herold B., Technology in education: An overview, „Education Week” 2016, vol. 20(7), s. 129–141.

Ihde D., Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth, Indiana University Press, Indiana 1990.

Jowati Juhary, Making Sense of e-Learning and Simulations: The Misunderstood Perceptions, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, vol. 67, s. 229–237.

Kapp K.M., The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education, John Wiley & Sons, New Jersey 2012.

Kemp S., Digital 2023: Global Overview Report, 2023, https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report [dostęp: 30.05.2023].

Kozma R.B., Learning with Media, „Review of Educational Research” 1991, vol. 61(2), s. 179–211.

Livingstone S., Critical reflections on the benefits of ICT in education, „Oxford Review of Education” 2012, vol. 38(1), s. 9–24.

Mayer R.E., Multimedia learning, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Prensky M., Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning, Corwin, California 2010.

Przybylski A.K., Murayama K., DeHaan C.R., Gladwell V., Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out, „Computers in Human Behavior” 2019, vol. 29, s. 1841–1848.

Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M., Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.

Selwyn N., Is technology good for education?, „Canadian Journal of Educational Administration and Policy” 2016, vol. 182, s. 42–45.

Selwyn N., Schools and Schooling in the Digital Age: A Critical Analysis, Routledge, London 2010.

Tayebinik M., Puteh M., Blended Learning or E-learning?, „International Magazine on Advances in Computer Science and Telecommunications” 2012, vol. 3(1), s. 103–110.

Tegmark M., Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Knopf, New York 2017.

Xiao L., Jalil F., Shabnam N., Rahimi M., The Impact of Mobile-Assisted Language Learning on English as a Foreign Language Learners’ Vocabulary Learning Attitudes and Self-Regulatory Capacity, „Frontiers in Psychology” 2022, vol. 13.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-25

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Nowe technologie – pomoc w edukacji czy zagrożenie?. (2024). Kultura I Wychowanie, 1/25, 117-128. https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_08moc