Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

Autor

  • Ilona Szega Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_10ils

Słowa kluczowe:

zachowania ryzykowne, profilaktyka, młodzież, strategie, zdrowie

Abstrakt

Opracowanie skutecznych strategii profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży staje się coraz bardziej istotne w obliczu wzrastającego problemu w społeczeństwie. Artykuł rozpoczyna się od zidentyfikowania głównych zagrożeń, takich jak nadużywanie substancji psychoaktywnych, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, nadmierne korzystanie z nowych technologii i ryzykowne zachowania seksualne, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i emocjonalnych.
Celem pracy jest ukazanie istoty profilaktyki w kontekście tych zachowań oraz przedstawienie różnorodnych podejść i narzędzi, które mogą być stosowane w skutecznej prewencji. Poprzez analizę kontekstu społecznego i zdrowotnego  artykuł ukazuje wpływ zmian społecznych i kulturowych na zachowania młodzieży oraz konsekwencje zdrowotne związane z ryzykownymi praktykami. Ponadto identyfikuje czynniki ryzyka, takie jak niski status społeczno-ekonomiczny i brak wsparcia rodzinno-środowiskowego.

Biogram autora

  • Ilona Szega - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim

    Pedagog zdrowia, studentka studiów magisterskich w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku resocjalizacja z terapią, członkini Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „De iure”, prelegentka konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe: pedagogika zdrowia, dietetyka, tradycja jako element polskiej kultury, komunikacja wizualna człowieka, resocjalizacja zakładowa (zakłady karne, nieletni).

Bibliografia

Albert D., Chein, J., Steinberg L., The teenage brain: Peer influences on adolescent decision making, „Current Directions in Psychological Science” 2013, vol. 22(2), s. 114–120.

Blakemore S.J., Robbins T.W., Decision-making in the adolescent brain, „Nature Neuroscience” 2012, vol. 9, s. 1184–1191.

Duell N., Steinberg L., Positive risk taking in adolescence, „Child Development Perspectives” 2019, vol. 13(1), s. 48–52.

Dzielska A., Zachowania ryzykowne, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2017.

Jarczyńska J., Problematyczne korzystanie z Internetu przez młodzież i młodych dorosłych – przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 1, s. 119–136. Kocka K., Bartoszek A., Fus M., Rząca M., Łuczyk M., Bartoszek A., Muzyczka K., Nowicki G., Ślusarska B., Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity, „Journal of Education, Health and Sport” 2016, vol. 6(7), s. 439–452.

Liao Y., Huang Z., Huh J., Pentz M.A., Chou C.P., Changes in friends’ and parental influences on cigarette smoking from early through late adolescence, „Journal of Adolescent Health” 2013, vol. 53(1), s. 132–138.

Morrongiello B.A., Lasenby-Lessard J., Psychological determinants of risk taking by children: an integrative model and implications for interventions, „Injury Prevention” 2007, vol. 1, s. 20–25.

Ostaszewski K., Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2014.

Pietruszka L., Środowisko rodzinne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, nr 6(42), s. 51–68.

Reyna V.F., A new intuitionism: Meaning, memory, and development in fuzzy-trace theory, „Judgment and Decision Making” 2012, vol. 7(3), s. 332–359.

Romer D., Reyna V.F, Satterthwaite T.D., Beyond stereotypes of adolescent risk taking: Placing the adolescent brain in developmental context, „Developmental Cognitive Neuroscience” 2017, vol. 27, s. 19–34.

Sexually transmitted infections (STIs), 2022, World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexuallytransmitted-infections-(stis) [dostęp: 17.05.2024].

Steinberg L., Risk taking in adolescence: What changes, and why?, „Annals of the New York Academy of Science” 2004, vol. 1021, s. 51–58.

Tomaszewska H., Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-25

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży. (2024). Kultura I Wychowanie, 1/25, 139-148. https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_10ils