Coaching jako metoda wspierająca ucznia zdolnego w zakresie uczenia się matematyki

Autor

  • Jerzy Kozakiewicz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_11jk

Słowa kluczowe:

matematyka, coaching, metody, nauczanie, rozwój

Abstrakt

Współczesna szkoła odchodzi od herbartowskiego, pruskiego modelu nauczania, uczeń uzyskał podmiotowość. Coraz częściej także rezygnuje się z ustawiania rzędów wielu ławek z wydzielonym miejscem dla nauczyciela – mistrza, władczo dyscyplinującego postawionych w hierarchii niżej uczniów, z wszechobecnych dzwonków, a nawet ocen. Jedną z takich szturmem zdobywających szkoły metod jest – zaadaptowany najpierw ze świata sportu, a potem biznesu – coaching. W niniejszym artykule opisuję badania, które miały dać odpowiedź na pytania, jak poprzez coaching możemy wspierać ucznia zdolnego w rozwijaniu kompetencji matematycznych oraz w jaki sposób zastosowane techniki coachingowe wspomagają motywację ucznia zdolnego. W celu głębokiego poznania tej metody, rzadko jeszcze stosowanej w nauczaniu matematyki, użyto metody indywidualnego przypadku z zastosowaniem wywiadu otwartego pogłębionego, uzupełnionego o narzędzia „linia życia” oraz „zdania niedokończone”. Zaobserwowano wysoką skuteczność coachingu we wspomaganiu uczniów w rozwoju kompetencji matematycznych oraz w inspirowaniu i motywowaniu ich do dalszego, samodzielnego już rozwoju. Wykorzystanie tej metody w pracy indywidualnej z uczniami stało się inspiracją do napisania niniejszego artykułu.

Biogram autora

  • Jerzy Kozakiewicz - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    Pedagog i trener z 30-letnim doświadczeniem w podnoszeniu kompetencji matematycznych klientów. Poprzez badanie i udoskonalanie alternatywnych metod uczenia się i nauczania z powodzeniem zmienia pogląd uczniów na temat często postrzegany jako trudny i nieistotny w życiu codziennym. Stosując techniki coachingowe, zamienia naukę matematyki w kompleksowy i holistyczny proces rozwojowy.

Bibliografia

Brzeziński Ł., Coaching narzędziem rozwoju zawodowego pracowników, „Problemy Profesjologii” 2013, nr 2, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-2c14868b-929d-49fe-a72d-181468e567eb [dostęp: 19.02.2021].

Coaching – na czym polega i jakie są jego rodzaje?, https://praca.money.pl/styl-zycia/artykul/coaching---na-czym-polega-i-jakie-sa-jego,69,0,1795909.html [dostęp: 10.02.2021].

Coaching, https://icf.org.pl/ [dostęp: 10.02.2021].

EMCC Poland, https://emccpoland.org/ [dostęp: 11.10.2023].

Izba Coachingu, https://www.izbacoachingu.com/ [dostęp: 10.02.2021].

Raport Izba Coachingu. Geneza coachingu, https://www.izbacoachingu.com/wp-content/uploads/2019/Raport%20IC%20-%20Geneza%20coachingu.pdf [dostęp: 15.02.2021].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2017, poz. 1591.

Tokarz T., Coaching w szkole, http://edukacjananowo.pl/coaching-w-szkole/ [dostęp: 18.04.2021].

Wilson C., Nowy coaching biznesowy. Przewodnik po najnowszych praktykach, MT Biznes, Warszawa 2015.

Woroniecka-Borowska A., Prawne aspekty organizacji kształcenia ucznia zdolnego, ORE, Warszawa 2019, https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/prawne_aspekty_organizacji_kszta_cenia_ucznia_zdol [dostęp: 14.03.2021].

Zemełka A.M., Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei, „Forum Oświatowe” 2016, nr 28(2), s. 143–160, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/439/300 [dostęp: 15.02.2021].

Pobrania

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Coaching jako metoda wspierająca ucznia zdolnego w zakresie uczenia się matematyki. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 163-176. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_11jk