System kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz możliwości kształcenia nauczycieli w przyszłości (lub w obecnych warunkach) w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_05rskm

Słowa kluczowe:

koncepcje kształcenia nauczycieli, kompetencje nauczyciela, funkcje szkolenia nauczycieli, nowy model kształcenia nauczycieli w Polsce

Abstrakt

W artykule rozważono, w jaki sposób spostrzeżenia z psychologii i badań edukacyjnych mogą przyczynić się do ulepszenia szkolenia nauczycieli. Rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej zachęca do zmian w sposobie kształcenia przyszłych pedagogów. W artykule omówiono koncepcje kształcenia na studiach pedagogicznych oraz kompetencje przyszłego nauczyciela. Indywidualizacja procesu nauczania wymaga modyfikacji programów nauczania, innowacyjnych pomysłów, stworzenia autorskiego programu nauczania. Artykuł jest poszukiwaniem/przeglądem literatury dotyczącej szkolenia nauczycieli w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kształcić przyszłych nauczycieli, aby byli elastyczni, refleksyjni, zdecydowani i innowacyjni. Jak można wspierać nauczycieli, aby sami mogli pomóc sobie w byciu nauczycielami.

Biogramy autorów

  • Ramazan Sağ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    Profesor na Uniwersytecie Burdur Mahmet Akif Ersoy na Wydziale Edukacji, Naukach o Edukacji, programie nauczania i instruktażu. Zainteresowania: kształcenie nauczycieli, nauczanie wielowiekowe, pedagogika, program nauczania.

  • Katarzyna Miłek - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

    Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie humanistycznym Państwowej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz w GSW Milenium w Gnieźnie. Dziedziny badawcze: twórczość, pedagogika przedszkolna, arteterapia. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych, jak również w monografiach.

  • Mykoła Orlykovskyi - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

    Dr, Dziekan Filii Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Zawodowej „Millennium” w Wągrowcu (Polska). Stypendysta międzynarodowego Programu im. Lane’a Kirklanda finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Kierunek: ekonomia i zarządzanie. Autor ponad 45 publikacji naukowych i monografii oraz podręcznika „Zarządzanie czasem: podstawy praktyczne”. Działalność naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia jak: zarządzanie strategiczne, samorządność i zarządzanie organizacją.

Bibliografia

Atroszko B., Miejsce innowacji w standardach kształcenia nauczycieli, “Forum Oświatowe” 2020, no. 32.

Baracz A., Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji. Z doświadczeń Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego w Puławach, “Kultura – Edukcja – Przemiany” 2021, no. 9.

Chuncia M., Wilk A., Nauczyciel wczesnoszkolny i jego „zawody”, [in:] J. Bonar, A. Buła, D. Radzikowska (Eds.), Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.

Just M., (Nie)zwykłe praktyki – forum dyskusyjne źródłem do budowania wiedzy, [in:] J. Bonar, A. Buła, D. Radzikowska (Eds.), Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.

Klas-Markiewicz A., Nauczyciel w obliczu rewolucji edukacyjnej [w:] E. Sałata, J. Bojanowicz (Eds.), Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edukacja w dialogu budowania lepszej przyszłości, Wydawnictwo RTN, Radom 2015.

Kowolik P., Doskonalenie zawodowe nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, “Nauczyciel i Szkoła” 2011, no. 2(50),

Kwaśnica R., Wstęp do rozważań o nauczycielu, [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Malec A., Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl [available: 21.10.2022].

Marek E., Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Mikrut A., Geneza kształcenia zintegrowanego i jej znaczenie dla kształtowanie kompetencji uczniów klas początkowych, [in:] J. Wyczesany, A. Mikrut (Eds.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.

Okoń W., Słownik Pedagogiki, Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.

Pinar W., What is Curriculum Theory? Studies in Curriculum Theory Series, Routledge, London 2019.

Posner G.J., Analyzing the Curriculum, McGraw-Hill, New York 1995.

Skrzetuska E., Kierunki przemian we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej, [in:] E. Skrzetuska, M. Jurewicz (Eds.), Edukacja wczesnoszkolna w warunkach przemian społecznych i kulturowych, WULS-SGGW Dom Wydawniczy, Warszawa 2016.

Surma B., Wdrożenie modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i szkół i wczesnoszkolnych w Polsce, “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2021, no. 2(60).

Suświło M., Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, “Forum Oświatowe” 2015, no. 27(2).

Szempruch J., Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce – w kierunku profesjonalizacji zawodu, “Studiabas” 2022, no. 2(70).

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

System kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz możliwości kształcenia nauczycieli w przyszłości (lub w obecnych warunkach) w Polsce. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 69-81. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_05rskm