Inspiracje arteterapeutyczne w przedszkolu integracyjnym z udziałem rodziców

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_01ab

Słowa kluczowe:

arteterapia, przedszkole integracyjne, twórczość dziecięca

Abstrakt

Obecnie sztuka jest wykorzystywana w psychoterapii, jak również w edukacji. Arteterapia umiejętnie łączy cele terapeutyczne z szeroko rozumianą sztuką, do której zaliczane są różne formy twórczości człowieka, jak literatura, plastyka, muzyka, taniec, teatr. Uważa się, że sztuka stanowi wielką szansę dla ludzkości, dla ocalenia człowieczeństwa przed zalewem brutalności, nienawiści i wojen. W artykule przedstawiono kilka autorskich ćwiczeń o charakterze arteterapeutycznym, które każdy nauczyciel i rodzic będzie mógł zaadaptować na potrzeby działań wychowawczych.

Biogram autora

  • Anna Breś - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Wykładowca akademicki w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedzin badawczych z zakresu pedagogiki ogólnej, aksjologii pedagogicznej, filozofii wychowania, pedagogiki szkolnej, dydaktyki, pedeutologii, terapii pedagogicznej.

Bibliografia

Al-Khamisy D. (red.), Edukacja w przedszkolu, Wydawnictwo Dr Josef Raabe, Warszawa 2005.

Bates J., Munday S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2005.

Borecka I., Widerowska M., Walczak J., Wilamowska E., Drama i arteterapia w szkole. Programy i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005.

Bulera M., Żuchelkowska K., Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.

Dzionek E., Gmosińska M., Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich. Scenariusze zajęć, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

Howarth R., Fisher P., Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2005.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Nęcka E., Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Dz.U. 2017, poz. 356.

Sztuka a niepełnosprawność. Poradnik nauczania, Very Special Arts International, Stowarzyszenie Rewalidacyjne „Atlas” we współpracy z „Zachętą”, Katowice 1994.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Inspiracje arteterapeutyczne w przedszkolu integracyjnym z udziałem rodziców. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 9-21. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_01ab