Aspekty kulturowe, naukowe oraz filozoficzne w twórczości Stanisława Lema

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_05abr

Słowa kluczowe:

Stanisław Lem, filozofia, nauka, kultura, Solaris, poznanie

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest wskazanie na złożoność twórczości Stanisława Lema i przedstawienie jej z trzech perspektyw: kulturowej, naukowej oraz filozoficznej. Lem jest powszechnie kojarzony ze swoim wkładem w kulturę, także zagraniczną, jego książki o tematyce science fiction są bowiem powszechnie znane na całym świecie. Niemniej, nie można zapominać, że był on również naukowcem, a w swojej działalności wielokrotnie odwoływał się do problemów cywilizacyjnych. Poświęcał także wiele uwagi antropologii oraz związanej z nią etyce. Ponadto poddawał zdecydowanej krytyce postmodernistyczną sztukę, którą uważał za niezrozumiałą, a od niektórych jej przejawów nawet zdecydowanie się odcinał. Działalność Lema można również rozpatrywać w kontekście filozoficznym, w jego najsłynniejszej książce Solaris znaleźć można wiele odwołań do filozofii, szczególnie do jej gałęzi dotyczącej poznania, ponieważ w tekście uwidoczniony został potencjalny problem kontaktu człowieka z istotą pozaziemską oraz związany z tym pogląd o niemożności poznania w oderwaniu od języka. Ukazanie sylwetki Lema z różnych perspektyw umożliwia lepsze zrozumienie jego działalności, która nie opierała się jedynie na tworzeniu przyjemnych w odbiorze powieści science fiction, ale wiązała się z głęboką refleksją na gruncie kulturowym, naukowym oraz filozoficznym.

Biogram autora

  • Aleksandra Brzostowicz - Uniwersytet Łódzki

    Studentka filozofii, członkini Koła Naukowego Filozofów i Okcydentalistów UŁ „IDEA”. Zainteresowania naukowe: filozofia współczesna, filozofia języka, stosunki międzynarodowe, psychologia, perspektywa kobieca w obszarze nauk, pedagogika i wychowanie.

Bibliografia

Bereś B., Tako rzecze… Lem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Czarnota D., Stanisław Lem – filozof zapoznany, „Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 286–292.

Fiałkowski T., Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Gomułka Ł., Filozofia w nauce i nauka w filozofii. Kilka uwag o świecie myśli Stanisława Lema, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, R. 25, nr 2(98), s. 539–552.

Gomułka Ł., O humanizmie Stanisława Lema, „PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne” 2017, nr 19(2), s. 59–69.

Jarosz J., „Too sophisticated”. Stanisław Lem krytycznie i parodystycznie o modernistycznych tekstach i obrazach, „Quart: kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2015, nr 3/4, s. 55–65.

Jesiółkowski S., Stanisław Lem jako filozof, praca dyplomowa, Toruń 2002.

Lem S., Etyka technologii i technologia etyki, [w:] tegoż, Dialogi, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984, s. 362–425.

Lem S., Partick Hannahan: „Gigamesh”, [w:] tegoż, Apokryfy, „Znak”, Kraków 2000.

Lem S., Solaris, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

Lichoń J., Klonowanie będzie uwerturą, „Zero” 1997, nr 0, s. 6.

Środa M., Noty o autorach, [w:] tejże, O wartościach, normach i problemach moralnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 502.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-25

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Aspekty kulturowe, naukowe oraz filozoficzne w twórczości Stanisława Lema. (2024). Kultura I Wychowanie, 1/25, 69-78. https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_05abr