Jakość życia osób dorosłych z zaburzeniami integracji sensorycznej

Autor

  • Hanna Kozakiewicz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_10hk

Słowa kluczowe:

jakość życia, zaburzenia integracji sensorycznej, integracja sensoryczna

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie charakterystyki jakości życia w ocenie badanych osób dorosłych z zaburzeniami integracji sensorycznej w wymiarze wartości, celów i motywacji. Biografie badanych dowodzą, że z zaburzeń integracji sensorycznej się nie wyrasta. Niezdiagnozowane dzieci stają się dorosłymi, a dysfunkcje przetwarzania zmysłowego wpływają na rozwój nie tylko w okresie dzieciństwa, ale również w dorosłości. Główny problem, którego rozwiązaniu posłużyły przeprowadzone badania, przybrał postać następującego pytania: Jak osoby dorosłe z zaburzeniami integracji sensorycznej oceniają jakość swojego życia? Problem ten pozwolił na wyłonienie następujących problemów szczegółowych: Jakimi wartościami kierują się badani w swoim życiu, które z wartości mają dla nich priorytetowe znaczenie? Jakie dziedziny życia i w jakim stopniu satysfakcjonują badanych? W jaki sposób zaburzenia integracji sensorycznej oddziałują na ocenę jakości życia badanych? Jaka jest rola diagnozy zaburzeń sensorycznych w ocenie jakości życia badanych, u których dysfunkcje stwierdzono w okresie średniej dorosłości? Badawcze podejście jakościowe umożliwiło podjęcie tematów, które wykraczają poza to, co obiektywne i mierzalne. Zastosowana metoda indywidualnych przypadków pozwoliła na najlepsze zobrazowanie badanego zjawiska i jego wnikliwą analizę.

Biogram autora

  • Hanna Kozakiewicz - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    Magister filologii angielskiej i pedagogiki z ponad 25-letnim doświadczeniem jako nauczyciel języka angielskiego jako obcego. Obecnie zaangażowana w rozwój naukowy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Biegła w stosowaniu technik dramy i coachingu w nauce języków obcych.

Bibliografia

Ayres J.A., Sensory integration and Child, Western Psychological Services, Los Angeles 1991.

Bańka A., Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005.

Daszykowska J., Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Lakoff G, Johnson M., Metaphors we live by, Chicago University Press, Chicago 1980.

Mass V., Uczenie się przez zmysły, Harmonia Universalis, Warszawa 2016.

Przyrowski Z., Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia, Empis, Warszawa 2019.

Wiśniewska M., Profil sensoryczny dziecka (PSD) – model diagnozy profilu sensorycznego dzieci z zaburzeniami w rozwoju, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk 2020.

Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Klimberg A., Ulatowska-Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., Kaminiarz E., Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, „Hygeia Public Health” 2013, nr 48(1), s. 10–16.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Jakość życia osób dorosłych z zaburzeniami integracji sensorycznej. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 147-162. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_10hk