Wychowanie w nurcie feministycznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_06abrz

Słowa kluczowe:

wychowanie, feminizm, macierzyństwo, płeć, feminist parenting

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stosunkowo nowego nurtu w naukach o wychowaniu, jakim jest feminist parenting. Wychowanie w nurcie feministycznym jest nakierowane przede wszystkim na inkluzywność. W tym modelu wychowawczym odrzucone zostają dotychczasowe stereotypy dotyczące płci. Temat wychowania w nurcie feministycznym podejmowany jest głównie za granicą, jednak także na gruncie polskim ukazuje się coraz więcej prac na jego temat. Upowszechnienie wiedzy o feminizmie w kontekście wychowania daje możliwość jednocześnie odżegnania się od powszechnie powielanych i szkodliwych mitów na temat feminizmu, a także wykształcenia nowego modelu wychowawczego, który opierałby się na niehierarchicznych relacjach pomiędzy dziećmi a rodzicami, poszanowaniu różnorodności dzieci, zwróceniu uwagi na potrzeby matki oraz uwidocznieniu wad patriarchalnego modelu wychowawczego.

Biogram autora

  • Aleksandra Brzostowicz - Uniwersytet Łódzki

    Studentka filozofii, członkini Koła Naukowego Filozofów i Okcydentalistów UŁ „IDEA”. Zainteresowania naukowe: filozofia współczesna, filozofia języka, stosunki międzynarodowe, psychologia, perspektywa kobieca w obszarze nauk, pedagogika i wychowanie.

Bibliografia

Chibowska A., Paradygmat feministyczny w naukach społecznych, „Studia Politologiczne” 2010, nr 18, s. 300–316.

Comerford L., Jackson H., Kosior K. (red.), Feminist Parenting, Demeter Press, Bradford 2016.

Frąckowiak-Sochańska M., Postawy polskich kobiet wobec feminizmu. O samoograniczającej się świadomości feministycznej kobiet, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 39, s. 149–170.

Gasztold A., Teorie feministyczne w naukach o polityce, „Kwartalnik Naukowy OAP UW E – Politikon” 2017, nr 22, s. 138–165.

Górnikowska-Zwolak E., Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej, „Edukacja” 2001, nr 1, s. 18–28.

Graff A., Matka feministka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Green F.J., Practicing Matricentric Feminist Mothering, „The Routledge Companion to Motherhood Routledge” 2019, vol. 10, no. 1–2, s. 36–50.

Jaworska M., Idea znaczenia teorii feministycznych oraz jej oznaki w życiu społecznym, „Nauczyciel i Szkoła” 2008, nr 1–2, s. 38–48.

Kubisa J., Zwykły feminizm, „Ruch Feministyczny w Polsce a Kwestia Socjalna” 2017, nr 26.

Lober J., Paradoxes of Gender, Yale University Press, 1994.

Ługowska A., Pierzchalski F., Golinowska K., Szatlach M., Feminizm po polsku, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2018.

Pamuła N., Czy adoptowałeś już niepełnosprawne dziecko?: przyczynek do analizy niepełnosprawności w dyskursie pro-choice w Polsce, „Teksty Drugie” 2020, nr 2, s. 86–103.

Parkman M.A.P., Macierzyństwo bez lukru i retuszu. Wizerunek Matki Polki w literaturze polskiej po roku 2000 i blogach, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 20(2), s. 63–83.

Sulej K., Puszczalskie, brzydkie i samolubne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.

Szelewa D., Feminizm i kwestia socjalna w Polsce w świetle aktywizmu eksperckiego, „Ruch Feministyczny w Polsce a Kwestia Socjalna” 2017, nr 26, s. 11–15.

Szwed A., Kto się boi gender? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i kategoria płci, „Kultura i Edukacja” 2015, nr 3(109), s. 278–289.

Witkowska S., Polski feminizm – paradygmaty, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” 2018, nr 1(25), s. 194–241.

Wodzik J., Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 16, s. 91–104.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować