Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – terminologia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_04kmto

Słowa kluczowe:

edukacja, edukacja przyrodnicza, edukacja ekologiczna, cele edukacji ekologicznej, wpływ edukacji ekologicznej na rozwój dziecka

Abstrakt

W artykule omówiono edukację ekologiczną oraz terminologię w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na podstawie krótkiego rysu historycznego edukacji ekologicznej tej grupy wiekowej dzieci w Polsce. Nawiązuje się do podpisania na Szczycie Ziemi Konwencji o Wychowaniu Biologicznym, która określiła pobudzanie świadomości ekologicznej, ochronę zasobów naturalnych i przestrzeni przyrodniczej wokół człowieka. Artykuł stanowi analizę celów edukacji ekologicznej. Edukacja przyrodniczo-ekologiczna ma aspekt biologiczny, emocjonalny, motoryczny, twórczy i duchowy. Ma istotne znaczenie w rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w rozwoju poznawczym, fizycznym, zdrowotnym, społecznym i emocjonalnym.

Biogramy autorów

  • Katarzyna Miłek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

    Katarzyna Miłek – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie humanistycznym Państwowej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz w GSW Milenium w Gnieźnie. Dziedziny badawcze: twórczość, pedagogika przedszkolna, arteterapia. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych, jak również w monografiach.

  • Türkan Ercan Özaydin - Ege University, Izmir

    She works at Ege University, Faculty of Education, Faculty of Primary Education in Izmir. Her doctoral thesis focused on science education and science literacy in primary schools. Her research interests include science education, environmental education, biology education, and teacher education. Over the years, she has been involved in several important projects such as TUBITAK and BAP, both as a researcher and educator, mainly related to science, environmental education and STEM education. This mix of experiences gave her a broader perspective on various aspects of the science education field. She also worked as a manager in social responsibility projects. She is the author of numerous scientific articles.

Bibliografia

Al-Khamisy D., Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej w dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.

Arndt M., Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.

Buchcic E., Działania podejmowane przez szkoły w środowisku lokalnym, [in:] Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.

Buchcic E., Edukacja przyrodnicza elementem procesu wychowania, “Studia ecologiae et bioethicae” 2014, no. 2.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

Daszewska W., Malinowska A., Zajęcia przyrodnicze w przedszkolu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1951.

Frątczak E., Frątczak J., Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III, Wydawnictwo TUVEX, Pabianice 1994.

Frątczak E., Frątczak J., Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych, Liga Ochrony przyrody, Bydgoszcz 1998.

Frątczak E., Frątczak J., Ogród przedszkolny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

Hanisz J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Jagodzińska M., Buchcic E., Wychowanie ekologiczne poprzez aktywne poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, “Społeczeństwo. Język. Edukacja” 2013, no. 1.

Jagodzińska M., Nauczyciele o nauczaniu przyrody, [in:] D. Bebel (Ed.) Słupskie prace przyrodnicze. Biologia eksperymentalna i ochrona środowiska, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2003.

Jarzyńska I, Wykorzystanie walorów środowiska lokalnego w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [in:] M. Królica, E. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla (Eds.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Częstochowa 2007.

Kalinowska A., Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i cele różnorodności biologicznej do roku 2010 w kontekście działań edukacyjnych, “Studia i materiały w CELP w Rogowie” 2018, no. 55(1).

Korczak E., Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej, [in:] J. Gzyl, W. Jarosz, E. Korczak, E. Kulka, Z. Nowińska (Eds.), Nasze środowisko – jak w nim żyć? Podstawy teoretyczne edukacji ekologicznej uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Wydawnictwo IETU, Katowice 1996.

Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Tuszyńska L., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015.

Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.

Parlak M., Przygotowanie nauczycieli przedszkoli do prowadzenia edukacji przyrodniczo-ekologicznej – raport z badań, “Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2016, no. 4.

Sawicki M., Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997.

Strumińska-Doktór A., Poziom wiedzy środowiskowej nauczycieli, [in:] D. Cichy, Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej, IBE, Warszawa 2007.

Studzińska M., Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.

Szczotka M., Dziecko aktywnym odkrywcą i badaczem w procesie edukacji przyrodniczej, “Edukacja elementarna w Teorii i Praktyce” 2013, no. 1.

Tuszyńska L., Edukacja ekologiczna w perspektywie zrównoważonego rozwoju, “Studies in Global Ethics and Global Education” 2017, no. 7.

Więckowski R., Edukacja ekologiczna, “Życie Szkoły” 1997, no. 2.

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.

Żuchelkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – terminologia. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 55-67. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_04kmto