ch

O czasopiśmie

Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus (ISSN 1896-1819, eISSN 2391-5145) wydawany jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi od 2006 roku. Poświęcony zagadnieniom obywatelstwa i funkcjonowaniu społeczeństwa w różnych aspektach, podejmowanym w ramach nauk o polityce, filozofii, antropologii kultury czy socjologii, ale także nauk pokrewnych. Rocznik ma zasięg ogólnopolski i jest recenzowany. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).

Aktualny numer

Tom 18 (2023)
Civitas Hominibus XVIII
Opublikowane: 2023-11-16

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania