O czasopiśmie

„Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” jest czasopismem kierunku Zarządzanie i transport, wydawanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Ma status półrocznika i ukazuje się od 2005 roku. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg ogólnopolski. Posiada numer DOI 10.25312/2391-5129. Na liście czasopism MEiN z dnia 17 lipca 2023 otrzymało 40 p. (poz. 32101). Na liście MNiSW z 5 stycznia 2024 czasopismo posiada ponownie 20 p. Indeksowane jest w bazach: Pol-index i Index Copernicus (ICV 2020 92,06) oraz obecne w bazach BazEcon i BazHum, EBSCO, ERIH Plus.

Czytaj więcej...

Aktualny numer

Nr 2/37 (2023)
					Pokaż Nr 2/37 (2023)
Opublikowane: 2024-03-15

Pełny numer

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania