O czasopiśmie

„Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” jest czasopismem kierunku Zarządzanie i transport, wydawanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Ma status półrocznika i ukazuje się od 2005 roku. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg ogólnopolski. Posiada numer DOI 10.25312/2391-5129. Na liście czasopism MEiN z dnia 17 lipca 2023 otrzymało 40 p. (poz. 32101). Indeksowane jest w bazach: Pol-index i Index Copernicus (ICV 2020 92,06) oraz obecne w bazach BazEcon i BazHum, EBSCO, ERIH Plus.

Adres redakcji:
Redakcja „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, bud. K, pok. K-023
tel. 602 501 021
ziwgib@ahe.lodz.pl

Wydawca:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, Sterlinga 26, pok. K-023

Aktualny numer

Nr 2/37 (2023)
					Pokaż Nr 2/37 (2023)
Opublikowane: 2024-03-15

Pełny numer

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania